Ўқиш учун йўлланма ва шартнома олишга ариза юбориш

15.05.2023 -28.05.2024 санада ўқитилиши режалаштирилган цикллар


Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.10.Abdominal xirurgiya. Xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.20.Bolalar shoshilinch xirurgiyasi. Bolalar xirurglari,bolalar urologlari,xirurgik yo`nalishdagi tor mutaxassislar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.30.Yiringli xirurgiya. Xirurglar,proktologlar,ambulator xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.10.Umumiy xirurgiya Xirurglari,barcha xirurgik yo`nalishdagi tor mutaxassislar uchun UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Arkademik V.V.Voxidov nomli PIXM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.3.14.Intensiv terapiya. Anesteziolog-reanimatologlar va intensiv terapiya vrachlar uchun. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.10.Kommunal gigiyenaning tanlangan masalalari Ixtisoslashtirish siklini o'tgan Respublika viloyat shaxar tuman SEO va JSB kommunal gigiena bo'lim mudirlari va sanitariya vrachlari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: 1-Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.16.Terapiyada tanlangan masalalar terapevtlar, OSH va barcha tor mutaxassislar uchun MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.10.Shoshilinch xirurgiya. Xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.20.Shoshilinch terapiya. Terapevtlar,kardiologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.30.Statsionargacha bo`lgan bosqichda shoshilinch tibbiy yordam. 103 hizmati mudirlari,vrachlari,klinik tor mutaxassislar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.40.Qo`shma jarrohatlar. Travmatolog,neyroxirurg,xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Mikrobiologiya, immunologiya va molekulyar genetika asoslari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.2.10.Bakteriologiya DPM SEO va JSX bakteriologiya O'XI laboratoriyasi va o'lat profilaktika markazi o'ta xavfli infektsiyalar mikrobiologik laboratoriyasi xodimlari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.50.Falokatlar tibbiyoti asoslari. DPM bosh vrachlari, muovinlari, poliklinika mudirlari,jarrohlar,travmatologlar,poliklinika vrachlari,FVX qutqaruvchi brachlar,pediatlar,Res.tibbiyot institutlari va kolledjlari o`qituvchilari. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.65.Shoshilinch pediatriya. 103 vrachlari,pediatrlar,TTYO-pediatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Tibbiy radiologiya kafedrasi.
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.5.10.Rentgenologiya. Rentgenologlar,radiologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: 2-Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.12.Terapiyada tanlangan masalalar terapevtlar, OSH va barcha klinik mutaxassislar uchun MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.6.10.Glaukomani erta aniqlash diagnostikasi va zamonaviy davolash usillari bo`lim mudirlari,poliklinika,statsionar oftalmologlari. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Respublika ko`z kasalliklari shifoxonasi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.12.Otorinolaringologiya. Otorinolaringologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Epidemiologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.3.10.Epidemiologiya SEO va JSB epidemiologlar dezinfektologlar parazitologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: OIV / OITS muammolari kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.4.10.OIV infektsiyasining epidemiologiyasi, etiologiyasi, klinikasi, laboratoriya tashxisoti, Opportunictik infektsiyalarning klinik kechishi ,davolash usullari va profilaktikasi SS tizimi barcha klinik shifokorlari uchun UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): OIB/OITS muammolari kursi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.10.Yurak ishemik kasalligi va arterial gipertoniyaning kechish хususiyatlari, davolash taktikasi kardiologlar, terapevtlar, OSH, endokrinologlar, nevrapatologlar, reanimatologlar, funktsional diagnostika kabinet vrachi, sanatoriy-profilaktoriy shifokorlari, tez yordam tizimi shifokorlari MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Neyroreabilitatsiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.5.10.Serebrovaskulyar kasalliklar nevrologlar OSH terapevtlar va barcha tor yo'nalish davolash shifokorlari uchun MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-chi shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: O'sma kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.8.13.Onkologiya. Onkologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIO va RIATM Toshkent viloyati filiali

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.10.Klinik ultratovush diagnostikasi. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari va klinik radiologiya mutaxassislar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.11.Yuqumli kasalliklar infektsionitlar KIZ uchun UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-yuqumli kasalliklar shifoxonasi Virusologiya Ilmiy Tadqiqot Markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Urologiya va andrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.10.10.Urologiya. Urologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2022

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi.

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.12.Gepatologiyaning dolzarb muammolari infektsionistlar gastroenterologlar terapevtlar va OSH uchun MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-yuqumli kasalliklar shifoxonasi Virusologiya Ilmiy Tadqiqot Markazi

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Bolalik davri yuqumli va parazitar kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.7.13.Bolalar yuqumli kasalliklari bolalar infektsionistlari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Epidemiologiya Mikrobiologiya va Yuqumli Kasalliklar

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Klinik laborator diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.8.8.Klinik laborator diagnostika klinik diagnostik laboratoriya vrachlari uchun UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.10.Poliklinika sharoitida fitoterapiya barcha shifokorlar uchun MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-chi shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.10.Jamoat salomatligi, birlamchi tibbiy sanitariya muassasalari faoliyatini tashkillashtirish va boshqarish Фарғона вилоятининг ОШП, ОП, КТМП раҳбарлари учун. UMO,144 Аralash Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.20.Jamoat salomatligi va sog`liqni saqlashni boshqarish Соғлиқни сақлаш тизими муассасалари раҳбарлари ва ўринбосарлари UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.29.Sog'liqni saqlash sohasida boshqaruv (Healthcare Administration) asoslari Давлат тиббиёт муассасаларининг барча раҳбар ходимлари MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 15.05.2023-27.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.30.Sog'liqni saqlash sohasida boshqaruv (Healthcare Administration) asoslari Давлат тиббиёт муассасаларининг барча раҳбар ходимлари MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 12.06.2023-24.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.10.Travmatologiya va ortopediyada tashxislash va davolash standartlari. Poliklinika, travm.punkt, TTB travmatolog-ortopedlari, ShTYOM travmatolog va neyroxirurg, xirurglari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): NII Travmatologiya va ortopediya

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.12.10.Stomatologik yordam ko`rsatishning tanlangan masalalari. QVP,QOP,QTMP poliklinika va boshqa tibbiy Davlat va nodavlat muassasalari stomotologlari. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1 va 5- Stomatologiya poliklinikalari

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgik stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.14.10.Poliklinika sharoitida xirurgik stomatologiya tashhisoti va davolash usullari. Yuz-jag xirurglari, oral xirurg, aralash qabuldagi stomatologlar va bolalar xirurg stomatologlari MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 7 - klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Funktsional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.10.Klinik EKG врачлар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSH

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Funktsional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.20.Pediatriyada klinik EKG vrachlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSH

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Pulmonologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.15.Pulmonologik bemorlarni tashxislash va davolashda yangi amaliy (praktik) yondashuvlar vrachlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-ШКШ

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.10.Gematologiya va transfuziologiyaning tanlangan masalalari vrachlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Gematologiya va qon quyish markazi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Nevrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.12.Nevrologiyada kechiktirib bo'lmaydigan holatlar vrachlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Toshkent viloyat markaziy sh-si

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Psiхiatriya va psiхoterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.16.Psixiatriya vrachlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Яккасарой тумани Мукумий кучаси 94 ГПНД 1, метро Новза

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.21.Shofokorlar amaliyotidagi komorbid xolatlarda gastroenterologiya asoslarining qo'llanilishi vrachlar MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSH

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Endokrinologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.10.13.Reproduktiv endokrinologiyaning masalalari vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 16.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): RIEIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Endokrinologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.10.14.Umumiy endokrinologiya vrachlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIEIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Endokrinologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.10.15.Endokrinologiyaning tanlangan masalalari (metabolik sindromi, diabetologiya, tireoidologiya) vrachlar MMO,72 Masofaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIEIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Dermatovenerologiya va tibbiy kosmetologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.11.10.Dermatovenerologiya vrachlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIDvaVIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.12.14.Ftiziopediatriyaning tanlangan masalalari vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 16.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): RIFvaPIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.12.16.Ftiziopediatriyaning tanlangan masalalari vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 14.06.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIFvaPIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.12.15.Ftiziatriyaning tanlangan masalalari vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIFvaPIATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Klinik allergologiya va immunologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.13.10.Klinik allergologiyaning tanlangan masalalari vrachlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): IIAM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.35.Radiаtsion xavfsizlik asoslari барчага MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-27.05.2023

Ўтказиш жойи (база): ТХКМКМ 7-кават

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya va perinatal meditsina kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.3.9.Akusherlik va ginekologiyada shoshilinch xolatlar (sayyor sikl) akusher-ginekologlar uchun MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 22.05.2023-17.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Qashqadaryo viloyati

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 2-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.16.10.Klinik amaliyotda ultratovush diagnostikasi. UUT vrachi UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIO va RIATM Toshkent viloyati filiali

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.13.Nefrologiyada va gemodializ bo`limlarda tibbiyot xamshiralarning ishini tashkil etish. Hamshiralar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Рespublika ixtisoslashtirilagan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasini ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.31.Tug'ma nuqsonlarning perenatal ultratovush diagnostikasi utd MMO,54 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-24.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM o'quv diagnostika markazi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik va ginekologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.4.48.Kolposkopiya. ginekolog MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 16.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): 2-tug'ruq kompleksi.

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.138.Boshqaruv (menedjment), muassasalar faoliyatini tashkillashtirish va taxlil etish, rahbar xodim ma'suliyati va muloqot madaniyati asoslari Гуруҳлар шаклланиши асосида MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-27.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.48.Izoserologiya asoslari vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 15.05.2023-27.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Tibbiy radiologiya kafedrasi.
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.5.32.Tibbiy radiologiya KT vrachlari MMO,50 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-23.05.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: OIV / OITS muammolari kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.4.23.Первичная медицинская помощь больным с ВИЧ-инфекцией в первичном звене здравоохранения врачлар учун MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-27.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика ОИТСга карши курашиш маркази

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: 1-Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.48.Ichki kasalliklarni aniqlash va davolash tamoyillari (moodle) vrach MMO,72 Masofaviy Xo'jalik hisobida 16.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-ShK Sh

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.60.Xalq tabobati . Ixtisos,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-23.10.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-ShKSh

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.8.26.Tibbiy, ijtimoiy, kasbiy reabilitatsiya va ijtimoiy himoya asoslari поликлиника, стационар, ҚВП, реабилитация марказлари врачлари, ВКК аъзолари, ТИЭК раислари ва аъзолари MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 16.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Milliy reabilitatsiya markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.60.Пренатальное ультразвуковое исследование врожденных дефектов. utt MMO,54 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-24.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy maslaxat markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.47.Halqaro kasalliklarning statistik tasnifi-10 asosida tashxis tuzish tamoyillari va shifoxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini to`ldirish qoidalari.(Sayyor sikl) vrachi MMO,18 Sayyor sikl Byudjet hisobida 19.05.2023-22.05.2023

Ўтказиш жойи (база): NII Travmatologiya va ortopediya

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.1.10.Pediatriyada dalillarga asoslangan tibbiyot Согликни саклаш тизимининг бирламчи бугин врачлари,педиатрлар ва бошка болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): И.Эргашев номидаги 4-шахар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya va bolalar ovqatlanishi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.2.10.Kichik yoshdagi bolalar kasalliklari педиатрлар,ОШ ва болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика Ихтисослаштирилган Педиатрия Илмий Амалий Тиббиёт Маркази

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya va perinatal meditsina kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.3.10.Akusherlik va ginekologiya акушер-гинекологлар учун UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Шахар Перинатал Маркази

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik va ginekologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.4.10.Xomiladorlik davri xavf omillari va asoratlari (sayyor sikl) акушер-гинекологлар, ювенологлар MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Тошкент вилояти

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.19.Neonatologiya неонатологлар UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.20.Neonatologiya: Sog'lom va kasal chaqaloqlarga asosiy parvarish неонатологлар-бирламчи ва иккинчи муассаса врачлари барча филиаллари ва субфилиаллари билан MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Bolalik davri asab kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.6.10.Perinatal davri nevrologiyasi бирламчи муассаса ОШ ва бошка болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriyada anesteziologiya va intensiv terapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.7.10.Statsionargacha bo'lgan bosqichda bolalarga intensiv yordam Ош.тез тиббий ёрдам ва барча мутахассислик шифокорлари, давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларининг мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): РШТЁИМ

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Narkologiya va o’smirlar psiхopatologiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.8.15.Psixoaktiv moddalardan mastlik xolatlarining tibbiy tekshiruvi наркологик диспансерлар ва шифохоналарнинг врач-наркологлари хамда мастлик холатларининг тиббий текширувида иштирок этувчи хар кайси соха йуналишдаги шифокорлар MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика наркология маркази ва шахар наркодиспансери

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.203.Krizis vaziyat holatlarida aholini rejali immunizatsiyasini tashkillashtirish mudiri MMO,36 Masofaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-19.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.204.Krizis vaziyat holatlarida aholini rejali immunizatsiyasini tashkillashtirish mudiri MMO,36 Masofaviy Xo'jalik hisobida 15.05.2023-19.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Urologiya va andrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.10.41.Halqaro kasalliklarning statistik tasnifi-10 asosida tashxis tuzish tamoyillari va shifoxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini to`ldirish qoidalari.(2-smena)-Sayyor sikl vrachi MMO,18 Sayyor sikl Byudjet hisobida 18.05.2023-24.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.48.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI) va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari.(Sayyor sikl) vrachi MMO,36 Sayyor sikl Byudjet hisobida 23.05.2023-29.05.2023

Ўтказиш жойи (база): NII Travmatologiya va ortopediya

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.82.Xulq atvorni, tibbiy madaniyatni shakllantirishda valeologiyaning roli shifokor MMO,144 Masofaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.65.Gender zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarga tibbiy xizmat ko'rsatish ko'lami SHIFOKOR MMO,18 Sayyor sikl Byudjet hisobida 24.05.2023-26.05.2023

Ўтказиш жойи (база): 48-OP

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.10.Terapevtik stomatologiya Terapevt stomatolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM o'quv diagnostika markazi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya va bolalar ovqatlanishi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.2.37.Bolalar gastroenterologiyasi va ovqatlanishi masalalari. pediatr MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Ped.ITI

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.37.Radiаtsion xavfsizlik asoslari барчага MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 12.06.2023-24.06.2023

Ўтказиш жойи (база): ТХКМКМ 7-кават

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Harbiy tibbiy ekspertiza asoslari va o'smirlar tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.9.27.Harbiy tibbiy ekspertiza ish yurituvini tashkil etish (sayyor sikl) hamshira MMO,72 Sayyor sikl Byudjet hisobida 17.05.2023-30.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика марказий маслахат диагностика поликлиникаси

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Harbiy tibbiy ekspertiza asoslari va o'smirlar tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.9.28.Harbiy tibbiy ekspertizaning zamonaviy kurinishlari (sayyor sikl) SHIFOKOR MMO,72 Sayyor sikl Byudjet hisobida 17.05.2023-30.05.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика марказий маслахат диагностика поликлиникаси

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: 2-Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.43.Umumiy terapiya. vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-ShK Sh

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.25.Kardiologiya vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIKM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.52.Diagnostik endoskopiya , davolovchi endoskopiya vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIXM akad.V.V.Voxidov

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.57.Ekstrakarporal detoksikatsiya va gemodializ yo`nalishi bo`yicha kasbiy standartlar vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIXM akad.V.V.Voxidov

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.53.Yurak,qon-tomirlar xirurgiyasida yangi texnologiyalar. vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIXM akad.V.V.Voxidov

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.54.Torakal xirurgiya. vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIXM akad.V.V.Voxidov

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.55.Bolalar kardioxirurgiyasi vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIXM akad.V.V.Voxidov

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.3.48.Anesteziologiya-reanimatalogiya. vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Neyroreabilitatsiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.5.34.Nevrologiya vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.36.Neonatologiya (sayyor sikl) неонатологлар UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 25.05.2023-21.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Farg'ona viloyati

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.37.Oilaviy shifokor faoliyatida yangi va muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarning birlamchi patronaji (sayyor sikl) бирламчи муассаса, ОШ ва бошка болалар тор мутахассислар учун MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 25.05.2023-21.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Farg'ona viloyati

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.89.Dietologiya asoslari gastroenterologiyada. vrach MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.90.Dietologiya asoslari gastroenterologiyada. vrach MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 14.06.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Klinik laborator diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.8.33.Klinik amaliyotda immunoferment analizi va zanjirli polimeraza reaktsiyasi КЛД врачлари учун MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): ТХКМКМ 8-кават

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.132.Shoshilinch fibroendoskopiya. Vrach endoskopistlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.91.Sport tibbiyotini zamonaviy yo'nalishlari vrach MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.205.Krizis vaziyat holatlarida aholini rejali immunizatsiyasini tashkillashtirish hamshira MMO,36 Masofaviy Xo'jalik hisobida 22.05.2023-26.05.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.92.Davolash jismoniy tarbiya vrach MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.49.Ishlab chiqarish transfuziologiyasi врачлар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.50.Gemotransfuzion reaktsiyalar va asoratlarni oldini olish врачлар MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Harbiy tibbiy ekspertiza asoslari va o'smirlar tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.9.11.Harbiy xizmatga chaqiruv yoshdagilarni tibbiy guvohlantirishning o'ziga xos xususiyatlari Мудофаа ишлари бошқармалари ва бўлимлари тиббий комиссиялари терапевт, жарроҳ, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог, дерматолог, стоматолог ҳамда туман ва вилоят ўсмирлар шифокор-мутахассислари MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Республика марказий маслахат диагностика поликлиникаси

Факультет: TIBBIY PROFILАKTIKА FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.61.Girudoterapiya / MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): 1-ShKSh

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.26..Keksa yoshli bemorlarda yurak ishemik jkasalligining davolash taktikasi vrach MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-13.06.2023

Ўтказиш жойи (база): RIKM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.20.Bolalar stomatologiyasi stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM ning o`quv-diagnostika klinikasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.30.Bolalik va o'smirlik davri ortodontiyasi stomatologlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM ning o`quv-diagnostika klinikasi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya va perinatal meditsina kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.3.63.Homiladorlikni sun'iy ravishda to'xtatish. ginekolog MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-06.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Sh.Perinatal Markazi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Bolalik davri asab kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.6.42.Elektroentsefalografiya asoslari. nevrolog MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 31.05.2023-27.06.2023

Ўтказиш жойи (база): Sh.bol.shifoxonasi