Ўқиш учун йўлланма ва шартнома олишга ариза юбориш

31.05.2024 -14.06.2025 санада ўқитилиши режалаштирилган цикллар


Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.97.Halqaro kasalliklarning statistik tasnifi-10 asosida tashxis tuzish tamoyillari va shifoxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini to`ldirish qoidalari.(sayyor sikl II-smena) vrachlar MMO,18 Sayyor sikl Xo'jalik hisobida 24.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): ТХКМРМ нинг ўқув-диагностика клиникаси (Яшнабод тумани, Лисунова 4, 29 уй). Телефон: (71) 296-63-21

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.96.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI) kasalliklarning xalqaro tasnifi asosida tashxis qo'yish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (sayyor sikl II-smena) vrachlar MMO,36 Sayyor sikl Byudjet hisobida 10.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): ТХКМРМ нинг ўқув-диагностика клиникаси (Яшнабод тумани, Лисунова 4, 29 уй). Телефон: (71) 296-63-21

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.95.Halqaro kasalliklarning statistik tasnifi-10 asosida tashxis tuzish tamoyillari va shifoxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini to`ldirish qoidalari.(II-smena) vrachlar MMO,18 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 24.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): ТХКМРМ нинг ўқув-диагностика клиникаси (Яшнабод тумани, Лисунова 4, 29 уй). Телефон: (71) 296-63-21

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.94.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI) kasalliklarning xalqaro tasnifi asosida tashxis qo'yish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (II-smena) VRACHLAR MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 10.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): ТХКМРМ нинг ўқув-диагностика клиникаси (Яшнабод тумани, Лисунова 4, 29 уй). Телефон: (71) 296-63-21

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.87.Gastroenterologiya va gepatologiyada zamonaviy davolash algoritmlari.(I Evroosiyo gastrokongres) Terapiya fakultetining xodimlari va kursantlari MMO,12 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 06.06.2024-07.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.86.Yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi va reabilitatsiyasida xalq tabobatining qo'llanilishi (Moodle sikl) vrachlar MMO,36 Masofaviy Byudjet hisobida 19.06.2024-25.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-RKSh

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Funktsional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.54.Klinik EKG .(Sayyor sikl) vrachi MMO,36 Sayyor sikl Byudjet hisobida 10.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.74.Ichki kasalliklarni aniqlash va davolash tamoyillari (Moodle sikl) vrachi MMO,72 Masofaviy Byudjet hisobida 12.06.2024-26.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.8.41.Tibbiy mehnat ekspertiza vrachlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-12.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Milliy reabilitatsiya markazi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.107.Xulq atvorni shakllantirishda valeologik yondashuvlar.Tibbiy madaniyat -(MOODLE) / MMO,72 Masofaviy Xo'jalik hisobida 14.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): /

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.32.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI) kasalliklarning xalqaro tasnifi asosida tashxis qo'yish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (II-smen) врпчлар MMO,54 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 10.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Тошкент шахар, Махтумкули кучаси

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.3.38.Tibbiy aralashuvlarining xalqaro tasnifi (ICHI) va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (2-smena) vrachlar MMO,18 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 24.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.3.37.Tibbiy aralashuvlarining xalqaro tasnifi (ICHI) va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (2-smena) vrachlar MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 10.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.6.38.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI),kasalliklarining Halqaro statistik tasyifi asosida tashhis va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari-(sayyor sikl) barcha vrachlar uchun MMO,54 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-12.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.73.Klinik EKG asoslari (Moodle sikl) vrachi MMO,36 Masofaviy Byudjet hisobida 12.06.2024-20.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.77.Birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida axoli orasida profilaktika va skrining ishlarini oilaviy shifokor amaliyotida joriy qilish-(SSVning 105-son buyrug'i asosida) barcha vrachlar MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 10.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 48-poliklinika

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.76.Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarida oilaviy shifokorlik amaliyoti -(sayyor sikl) vrachlar uchun MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 48-poliklinika

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Urologiya va andrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.10.44.Halqaro kasalliklarning statistik tasnifi-10 asosida tashxis tuzish tamoyillari va shifoxonadan chiqarilganlarning statistik kartasini to`ldirish qoidalari.(sayyor sikl II-smena) ВРАЧЛАР MMO,18 Sayyor sikl Byudjet hisobida 24.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Urologiya va andrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.10.43.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI) kasalliklarning xalqaro tasnifi asosida tashxis qo'yish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari (sayyor sikl II-smena) ВРАЧЛАР MMO,36 Sayyor sikl Byudjet hisobida 10.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oliy ma`lumotli tibbiyot hamshiralari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.2.46.Fizioterapiya hamshirasi OMX uchun Ixtisoslik,216 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 10.06.2024-22.07.2024

Ўтказиш жойи (база): 4-qavat

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.93.Implantlarga tayangan protezlar bilan ortopedik davolash. OS MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 18.06.2024-24.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy maslaxat markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.92.Implantlarga tayangan protezlar bilan ortopedik davolash. OS MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 11.06.2024-17.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy maslaxat markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.59.Xirurgiya (sayyor sikl) jarroxlar UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Akademik V.V.Vpxidov RIXM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.50.Xirurgiya (sayyor sikl) jarroxlar UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Миробод тумани, Содик Азимова 74 уй. (Проктология булими) Ориентир: ГУВД, Боровский мед колледж, Федорович клиника

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.49.Bolalar xirurgiyasi (sayyor sikl) Bolalar xirurgi MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.105.Sog'liqni saqlashni boshqarish va jamoat sog'liqni saqlash asoslari . MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 10.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.49.Gematologiya va transfuziologiyaning tanlangan masalalari(Sayyor sikl) vrachi MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.43.Sog`liqni saqlash tizimining birlamchi tarmog`idagi shifokorlarga nefrologiya muammolari (sayyor sikl). barcha MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): QQR

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.42.Nefrologiyada va gemodializ bo`limlarda tibbiyot xamshiralarning ishini tashkil qilish(sayyor sikl). barcha MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): QQR

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.7.58.Tibbiy asbob-uskunalar bilan ishlash asoslari barcha vrachlar MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 10.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.91.Stomatologiyaning tanlangan masalalari (sayyor sikl) STOMATOLOGLAR MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM (Яшнобод тумани, Авиасозлар 4 мавзе, 29 уй Тиббий-укув маслахат маркази )

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Pulmonologiya va Ftiziatriya kafedrasi Klinik allergologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.68.Ftiziartriyaning dolzarb masalalari (Sayyor sikl ) Vrachi MMO,72 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика Ихтисослаштирилган Фтизиатрия ва Пульмонология ИАТМ

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Neyroxirurgiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.5.27.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI),kasalliklarining Halqaro statistik tasyifi asosida tashhis va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari barcha vrachlar uchun MMO,54 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 05.06.2024-14.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirgan neyrixirurgiya IATM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.34.Yurak ishemik kasalligi va arterial gipertoniyaning kechish хususiyatlari, davolash taktikasi.(Qo`shimcha sikl) Vrachi MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: O'sma kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.8.59.Xavfli o`sma kasalliklarni barvaqt aniqlash (II-smenada) VRACHLAR MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIO va RIATM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.104.Birlamchi tibbiy sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi -(291 sonli buyrug'i asosida)- sayyor sikl barcha vrachlar UMO,144 Аralash Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.104.Xulq atvorni,tibbiy madaniyatni shakllantirishda valeologiyaning roli-(MOODLE) . MMO,144 Masofaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.6.38.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI),kasalliklarning Halqaro statistik tasnifi asosida tashhis tuzish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari.(2-smena) врачлар MMO,54 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика кўз касалликлари шифохонаси

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.6.37.Poliklinika sharoitida oftalmologiya (MOODLE) vrachlar MMO,144 Masofaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика кўз касалликлари шифохонаси

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Nevrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.31.OSH amaliyotida uchraydigan nevrologik sindromlar.(Sayyor sikl) Vrachi MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Тошкент вилояти марказий шифохонаси

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.8.40.Tibbiy-ijtimoiy ekspertiza va tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya asoslari BARCHA VRACHLAR MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Milliy reabilitatsiya markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.41.1.04.06.-Nefrologiya. stomatolog Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-12.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Nefr.Markaz

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgik stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.14.32.Poliklinik sharoitida stomatologik kassaliklarni davolash profilaktika tadbirida ogiz bushligi gigiyenasining rollari STOMATOLOG MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 24.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Toshkent sh., Yunusobod tumani, G'ayratiy 24. 7-SHKSH

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgik stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.14.31.Stomatologik kassalarning tashxisi, davolash profilaktikasi va reabilitasiyasida fizik usullarining ishlatilishi STOMATOLOGLAR MMO,108 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-22.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Toshkent sh., Yunusobod tumani, G'ayratiy 24. 7-SHKSH

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.67.Iglorefleksoterapiya (2-smenada) . MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.85.Umumiy fizioterapiya Vrachi UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.7.57.Jamoat salomatligi tizimida tibbiy texnologiyalarni boshqarish кутепут laborantlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.103.Boshqaruvchilar maktabi . MMO,60 Sayyor sikl Xo'jalik hisobida 03.06.2024-08.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Жиззах вилояти

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.44.Radiatsion xavfsizlik asoslari (sayyor sikl) hamshiralar MMO,72 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Qoraqalpogiston

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.103.Valeologiya- ( SSV 214-buyrug'i asosida) akusher-ginekolog MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-08.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.102.Valeologiya-hamshiralar-( SSVning 2023yil "14" noyabr 03-38/26536-son ko'rsatma xat asosida) hamshiralar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.101.Valeologiya- ( SSVning 2023yil "14" noyabr 03-38/26536-son ko'rsatma xat asosida) vrachlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.48.Bolalar xirurgiyasi. jarroh MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-17.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.46.Traxeostomiya va undan keyin bemorlarni parvarishlash. LOR MMO,18 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 06.06.2024-08.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Res.klinik shifoxonasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.45.Ambulator sharoitda burundan kon ketishni to'xtatish usullari. LOR MMO,18 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-05.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.44.Otojarrohlik asoslari. LOR MMO,54 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-12.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Res.klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.74.Kasb kasalliklari-(sayyor sikl) barcha vrachlar MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Sanitariya,gigiena va kasb kasalliklari ITI

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.67.Kasalxona ichi infeksiyalarning epidemiologiyasi va profilaktikasi (2-smena) hamshiralar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Вирусология Илмий Тадкикот Маркази

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.87.Kombustiologiya Kombustiolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.31.Tizza bo'g'imi jarohatlari va kasalliklarini artroskopik diagnostikasi va davolash usullari. travm MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Travm.Markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.88.Shoshilinch neyroxirurgiya. neyroxirurg UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.102.Buxgalteriya xisobi asoslari. Tibbiyotni moliyalashtirish. . MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.86.Shoshilinch toksikologiya toksikolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Klinik laborator diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.8.27.Klinik laborator diagnostika laborant-vrach UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Toshkent shaxar

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.85.Shoshilinch fibroendoskopiya endoskopistlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.7.56.Tibbiy asbob-uskunalar bilan ishlash asoslari . MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-08.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.48.Gemotransfuzion reaktsiyalar va asoratlarni oldini olash. Vrachi MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.6.36.1.17.-Oftalmologiya. vrachi QQT,504 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-12.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика кўз касалликлари шифохонаси

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.58.Diagnostik endoskopiya, davolovchi endoskopiya. endoskopist MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIXM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.90.Ortopedik stomatologiya stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM (Яшнобод тумани, Авиасозлар 4 мавзе, 29 уй Тиббий-укув маслахат маркази )

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.73.Sog'liqni saqlash birlamchi bo'g'inida antenatal parvarish, reproduktiv salomatlikni muxofaza qilish . MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-08.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.66.Xalq tabobati vrachi vrach Ixtisoslik,432 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-ShK Sh

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik va ginekologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.4.59.Yordamchi reproduktiv texnologiyalar . MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 17.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik va ginekologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.4.58.Kolposkopiya . MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.43.Radiatsion xavfsizlik asoslari vrach MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKRM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.43.Quloq,tomoq va burun a'zolarining ilg'or tekshirish usullari(Sayyor sikl). LOR MMO,54 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-12.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Namangan vil.

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.65.Girudoterapiya vrach MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-ShK Sh

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.1.42.Erta yoshdagi bolalar kasalliklari tashxisoti va davolash tamoyillari / MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): /

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Bolalik davri asab kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.6.40.Elektroentsefolagrafiya asoslari . MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): .

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.57.Yurak,qon-tomirlar xirurgiyasida yangi texnologiyalar. jarrox MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIXM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.56.Operativ va diagnostik endoxirurgiya. jarrox UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIXM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Klinik laborator diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.8.26.Klinik immunoximik (IFA,IXLA) va molekulyar diagnostika (ZPR) usullari vrach MMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKRM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.42.Radiatsion xavfsizlik asoslari vrach MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 17.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKRM

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Klinik allergologiya va immunologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.13.10.Klinik allergologiyaning tanlangan masalalar. Аллергологлар, терапевтик ва педиатрик йўналишдаги барча тор мутахассислар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): ILMIY IXTISOSLASHGAN ALLERGOLOGIYA MARKAZI

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.9.21.Shifokorlar amaliyotidagi komorbid xolatlarda gastroenterologiya asoslarini qo'llanilishi.(Sayyor sikl) гастроэнтерологлар, диетологлар ва барча клиник мутахассислар учун MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Psiхiatriya va psiхoterapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.19.Psixiatriya. Психиатрия соҳасида 3йил ва ундан ортиқ меҳнат стажига эга бўлган психиатрлар UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-klinik ruxiy kasalliklar shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Gematologiya va transfuziologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.10.Ambulatoriya-poliklinika sharoitida qon xastaliklarni tashxislash va davolash. гематолог, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, хирург, врачлаборант, трансфузиолог ва барча клиник мутахассислар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Gematilogiya va qon quyish markazi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Nevrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.11.Nevrologiyada kechiktirib bo'lmaydigan holatlar. Неврологлар, ОШ ва барча клиник мутахассислар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Тошкент вилояти марказий шифохонаси

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Endokrinologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.10.15.Reproduktiv endokrinologiyaning masalalar. ОШ, терапевтлар, эндокринологлар, педиатр эндокринологлар, барча тор клиник мутахассислар. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Dermatovenerologiya va tibbiy kosmetologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.11.12.Dermatovenerologiya. Dermatovenerolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va venerologiya

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.712.Oilaviy shifokorlik SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-28.06.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.711.Oilaviy shifokorlik SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,720 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-15.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.710.Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatida terpiyaning dolzarb muammolari OSH lar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.709.Oilaviy shifokorlik OSH lar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.708.OILA shifokori faoliyatida bexatar onalik va reproduktiv salomatlik masalalari OSh lar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.707.Oilaviy shifokorlik OSH lar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Oilaviy shifokorlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash, xalq tabobati va funksional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.6.706.Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatida terpiyaning dolzarb muammolari OSH lar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shaxar ko‘p tarmoqli markaziy poliklinika

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.544.Glaukoma kasalligini zamonaviy davolash va lazer jarroxligi oftalmologlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-15.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.543.Oftalmologiyada tezkor yordam asoslari va muammolari oftalmologlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-17.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.541.Oftalmologiya oftalmologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.540.Neyrooftalmologiya oftalmologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-29.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.539.Ko‘z kasalliklari jarroxligi oftalmologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-30.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.538.Oftalmologiya oftalmologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.537.Neyrooftalmologiya oftalmologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat koz kasalliklari shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.809.Umumiy gigiena Sanitar vrach UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): ANDIJON SHAHAR SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI MARKAZI

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.808.Epidemiologiya epidemiologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): ANDIJON SHAHAR SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI MARKAZI

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.807.Klinik laborator diagnostika Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-22.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.806.Klinik laborator diagnostika Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.805.Rentgenologiya Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,720 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-25.01.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.804.Klinik ultratovush diagnostikasi Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,720 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-25.01.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.619.Poliklinika sharoitida tashxisot va davolashning xirurgik usullari Stomatologlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.617.Paradontologiya Stomatologlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-15.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.616.Stomatologik kasalliklar profilaktikasi Stomatologlar MMO,36 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-11.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.615.Umumiy stomatologiya Stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.614.Bolalik va o‘smirlik davri stomatologiyasi Bolalar stomatologlari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.613.Terapevtik stomatologiya Terapevtik stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.612.Umumiy stomatologiya Stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.611.Ortopedik stomatologiya Ortoped stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.604.Bolalar stomatologiyasi SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.603.Terapevtik stomatologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar stomatologiya shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.602.Operativ diagnostik endoxirurgiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,720 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-25.01.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Endoxirurgiya, endourologiya, stomatologiya va oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.601.Endourologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,720 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-25.01.2025

Ўтказиш жойи (база): Sehat hususiy shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.920.Travmatologiya va ortopediya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.913.Nevrologiya va neyroxirurgiyada og‘riqni boshqarish Neyroxirurglar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 19.09.2024-03.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.912.Bel umurtqalari kam invaziv (endoskopik) jarroxligi Neyroxirurglar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-18.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.910.Umurtqa pog‘onasi endoskopik jarroxligi Neyroxirurglar Ixtisoslik,216 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.909.Umumiy neyroxirurgiya Neyroxirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-29.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.908.Umumiy neyroxirurgiya Neyroxirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat kop tarmoqli tibbiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.919.Pediatriyada klinik anesteziologiya va reanimatologiya Bolalar anesteziolog-reanimatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-30.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat bolalar kop tarmoqli tibiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.918.Pediatriyada klinik anesteziologiya va reanimatologiya Bolalar anesteziolog-reanimatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat bolalar kop tarmoqli tibiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.917.Pediatriyada klinik anesteziologiya va reanimatologiya Bolalar anesteziolog-reanimatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.06.2024-28.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat bolalar kop tarmoqli tibiyot markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.530.Anesteziologiya-reanimatologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.529.O‘tkir zaxarlanishda va kuyishda reanimatsiya va intensiv davolash Anesteziolog-reanimatolog MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.528.Anesteziologiya-reanimatologiya Anesteziolog-reanimatolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.527.Anesteziologiya-reanimatologiya Anesteziolog-reanimatolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.526.Xirurgiyaning turli sohalarida anesteziya, reanimatsiya va intensiv terapiya Anesteziolog-reanimatolog MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.525.Anesteziologiya-reanimatologiya Anesteziolog-reanimatolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.518.Shoshilinch fibroendoskopiya Endoskopistlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.5172.Fibroendoskopiya Endoskopistlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-30.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.519.Shoshilinch fibroendoskopiya Endoskopistlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.06.2024-28.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.512.Fibroendoskopiya Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.511.Umumiy xirurgiya Sog‘liqni saqlash vazirining 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.510.Ambulator xirurgiya Ambulator xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.509.Umumiy xirurgiya Xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.508.Shoshilinch xirurgiya va uni tashkil etishning zamonaviy masalalari Xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.507.Ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘i xirurgiyasida yangi texnologiyalar Xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Umumiy xirurgiya, anesteziologiya-reanimatologiya va otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.506.Ambulator xirurgiya Ambulator xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Tibbiy radiologiya, onkologiya, klinik laborator diagnostika va ftiziatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.407.Ximiyaterapiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Andijon filiali

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.404.Akusherlik va ginekologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat perinatal markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya, travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va sport tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.8.402.Akusherlik va ginekologiya Akusher-ginekolog UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyat perinatal markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.332.Psixiatriya Psixiatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилояти психоневрология диспансери

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.331.Psixiatriya Psixiatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилояти психоневрология диспансери

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.330.Psixiatriya Psixiatrlar UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилояти психоневрология диспансери

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.327.Umumiy endokrinologiya Endokrinologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar endokrinologiya hususiy shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.326.Umumiy endokrinologiya Endokrinologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar endokrinologiya hususiy shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.325.Umumiy endokrinologiya Endokrinologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar endokrinologiya hususiy shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.322.Psixiatriya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилояти психоневрология диспансери

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.321.Endokrinologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar endokrinologiya hususiy shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.320.Nevrologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-17.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.319.Nevrologiya Nevrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar nevrologiya hususiy shifohonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.318.Nevrologiya Nevrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.317.Periferik asab tizimi xastaliklari Nevrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar nevrologiya hususiy shifohonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.316.Nevrologiya Nevrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar nevrologiya hususiy shifohonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.315.Nevrologiya Nevrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar nevrologiya hususiy shifohonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.308.Oilaviy shifokorlik faoliyatida neonatologiya Neonatologlar MMO,72 Sayyor sikl Byudjet hisobida 02.10.2024-16.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.307.Chaqaloqlarni parvarish kilish va ovkatlantirish Neonatologlar MMO,36 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-10.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.305.Neonatologiyada shoshilinch xolatlar, tez yordam va jadal davolash Neonatologlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-16.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Neonatologiya, nevrologiya, psixiatriya va narkologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.7.304.Neonatologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-16.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon shahar bolalar shifoxonasi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.222.Dermatovenerologiya dermatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): АНДИЖОН ВИЛОЯТ ТЕРИ -ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАР ДИСПАНСЕРИ.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.221.Dermatovenerologiya dermatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): АНДИЖОН ВИЛОЯТ ТЕРИ -ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАР ДИСПАНСЕРИ.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.218.Yuqumli kasalliklar Infeksionistlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.12.2024-30.12.2024

Ўтказиш жойи (база): АНДИЖОН ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.217.Yuqumli kasalliklar Infeksionistlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): АНДИЖОН ВИЛОЯТ ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ШИФОХОНАСИ.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.214.Umumiy ftiziatriya ftiziatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyati Ftiziatriya va pulmonologiya markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.213.Umumiy ftiziatriya ftiziatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyati Ftiziatriya va pulmonologiya markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.210.Umumiy ftiziatriya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-24.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Andijon viloyati Ftiziatriya va pulmonologiya markazi

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.209.Pediatriya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘ida berilganlar Ixtisoslik,864 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-24.02.2025

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилоят болалар кўр тармоқли тиббиёт маркази

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.206.Bolalarda qon kasalliklarini zamonaviy davolash usullari Pediatrlar, UAShlar MMO,54 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-11.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилоят болалар кўр тармоқли тиббиёт маркази

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.205.Erta yoshdagi bolalar kasalliklarinin statsionar sharoitida davolash Pediatrlar, UAShlar MMO,54 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.10.2024-10.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилоят болалар кўр тармоқли тиббиёт маркази

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.204.Maktabgacha yoshdagi bolalar muassasalarida va maktabda davolash profilaktika ishlari Pediatrlar, UAShlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 19.09.2024-03.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилоят болалар кўр тармоқли тиббиёт маркази

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Pediatriya, endokrinologiya, yuqumli kasalliklar va dermatovenerologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.2.203.Gastroenterologiyaning dolzarb masalalari Pediatrlar, UAShlar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-18.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Андижон вилоят болалар кўр тармоқли тиббиёт маркази

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.116.Kardiologiya SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘iga asosan Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-14.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.115.Ichki kasalliklar (terapiya) SSVning 202 va 445 –sonli buyrug‘iga asosan Ixtisoslik,504 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 04.09.2024-14.12.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.113.Nefrologiya Nefrologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.111.Sog‘liqni saqlash tizimining birlamchi bo‘g‘inida axoliga terapevtik yordam ko‘rsatish OSH, Terapevtlar MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): SAYYOR

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.109.Kardiologiya Terapevtlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 01.11.2024-28.11.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.108.Umumiy terapiya Terapevtlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 02.10.2024-29.10.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.107.Ichki kasalliklarni aniqlash va davolash Terapevtlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 04.09.2024-30.09.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: Vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti
Кафедра: Ichki kasalliklar, kardiologiya va tez tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.106.Umumiy terapiya Terapevtlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filiali.

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Pulmonologiya va Ftiziatriya kafedrasi Klinik allergologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.26.Ftiziopediatriyaning tanlangan masalalari  ftiziatrlar OSHP/OP shifokorlari va barcha tor mutaxassislar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 17.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика Ихтисослаштирилган Фтизиатрия ва Пульмонология ИАТМ

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Pulmonologiya va Ftiziatriya kafedrasi Klinik allergologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.25.Ftiziartriyaning tanlangan masalalari  ftiziatrlar OSHP/OP shifokorlari va barcha tor mutaxassislar MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика Ихтисослаштирилган Фтизиатрия ва Пульмонология ИАТМ

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Pulmonologiya va Ftiziatriya kafedrasi Klinik allergologiya kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.5.10.Klinik pulmonologiyaning tanlangan masalalari.(Sayyor sikl) Пульмонологлар, ОШ ва барча клиник мутахассислар учун MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Funktsional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.20.Pediatriyada klinik EKG Кардиоревматологлар, ФД врачлари, педиатр, анестезиологреаниматологлар, ОШ, тез ёрдам тизими врачлари ва барча тор мутахассислар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): (Подр.центр) КОЗОГИЗСТОН кинотеатр.

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Funktsional diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.4.10.Klinik EKG ФД врачлари, УТТ врачлари, кардиологлар, терапевтлар, ОШ, реаниматологлар, тез ёрдам тизими врачлари ва барча тор мутахассислар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-Respublika klinik shifoxonasi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.3.10.Yurak ishemik kasalligi va arterial gipertoniyaning kechish хususiyatlari, davolash taktikasi кардиологлар, терапевтлар, оилавий шифокорлар, эндокринологлар, невропатологлар, реаниматологлар, функционал диагностика кабинети врачлари, санаторий профилакторий врачлари, тез ёрдам тизими шифокорлар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya markazi

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.28.Terapiyada tanlangan masalalar Терапевтлар,ОШ ва барча тор мутахассислар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Narkologiya va o’smirlar psiхopatologiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.8.16.Psixoaktiv moddalardan mastlik xolatlarining tibbiy tekshiruvi наркологлар ҳамда мастлик ҳолатларининг тиббий текширувида иштирок этувчи ҳар қайси соҳа йўналишдаги шифокорлар MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Res.narkologiya markazi va shahar narkodispanseri

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Bolalar onkologiyasi,onkogematologiya va klinik immynologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.45.10.Bolalar onkologiyasi va onkogematologiyasining immunologik asoslari Стационар, амбулатория, санатория-профилактория ва бошқа тиббий Давлат ва нодавлат муассасалари гематологлари, болалар онкологлари, педиатрлари, умумий амалиёт шифокорлари ва бошқа тор мутахассислар MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Болалар гематологияси, онкологияси ва клиник иммунология маркази

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriyada anesteziologiya va intensiv terapiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.7.10.Statsionargacha bo'lgan bosqichda bolalarga intensiv yordam УАШ, тез тиббий ёрдам ва барча мутахассислик шифокорлари, давлат ва нодавлат тиббиёт ташкилотларининг мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Bolalik davri asab kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.6.10.Perinatal davri nevrologiyasi Бирламчи муассаса ОШ ва бошқа болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.20.Sog'lom va kasal chaqaloqlarga asosiy parvarish Неонатологлар - бирламчи ва иккинчи муассаса врачлари барча филиаллари ва субфилиаллари билан MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Neonatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.5.19.Umumiy neonatologiya Неонатологлар - бирламчи ва иккинчи муассаса врачлари барча филиаллари ва субфилиаллари билан UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Шахар болалар клиник шифохонаси

Факультет: TERАPIYA FАKULTETI
Кафедра: Ichki kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
1.1.16.Terapiyada tanlangan masalalar.(Sayyor sikl) Терапевтлар,ОШ ва барча тор мутахассислар учун MMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik va ginekologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.4.10.Xomiladorlik davri xavf omillari va asoratlari (qo'shimcha sikl) Акушер-гинеколог, ювенелоглар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Шаҳар 2-чи туғруқ комплекслари

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Akusherlik-ginekologiya va perinatal meditsina kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.3.11.Akusherlik va ginekologiya akusher-ginekolog UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Шаҳар Перинатал Маркази

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya va bolalar ovqatlanishi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.2.10.Bolalar gastroenterologiyasi va ovqatlanish masalalari Педиатрлар, гастроэнтерологлар, ОШ ва болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Республика Ихтисослаштирилган Педиатрия Илмий Амалий Тиббиёт Маркази

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.1.11.Pediatriya pediatrlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): И.Эргашев номидаги 4-шаҳар клиник шифохонаси

Факультет: PEDIАTRIYA FАKULTETI
Кафедра: Pediatriya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
3.1.10.Pediatriyada dalillarga asoslangan tibbiyot Соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғин врачлари, педиатрлар ва бошқа болалар тор мутахассислари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): И.Эргашев номидаги 4-шаҳар клиник шифохонаси

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.30.Bolalik va usmirlik davri ortodontiyasi. barcha stomatologlar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM ning o`quv-diagnostika klinikasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.20.Bolalar stomatologiyasi. Bolalar stomatologlar,umumiy stomatologlar,QOP va oilaviy poliklinikada ishlayotkan stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM ning o`quv-diagnostika klinikasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Stomatologiya, bolalar stomatologiyasi va ortodontiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.13.10.Terapevtik stomatologiya. Terapevt stomatologlar,QOP va oilaviy poliklinikada ishlayotkan stomatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM ning o`quv-diagnostika klinikasi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.12.10.Poliklinika sharoitida stomatologik yordam ko`rsatish asoslari. QVP,QOP,KTMP poliklinika va boshqa tibbiy Davlat va nodavlat muassasalari stomotologlari. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1 va 5- Stomatologiya poliklinikalari

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Travmatologiya va ortopediya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.11.10.Travmatologiya va ortopediya. Poliklinika, travm.punkt, TTB travmatolog-ortopedlari, ShTYOM travmatolog va neyroxirurg , xirurglari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): NII Travmatologiya va ortopediya

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Urologiya va andrologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.10.10.Urologiya. Urologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.36.Urgent holatdagi patsientlarda FAST,BLUE,RUSH ultratovush tekshirish protokollarining qo`llanishi. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari, klinik radiologiya mutaxassislari, xirurglar,anestiziolog-reanimatologlar,ginekologlar,TTUo shifokorlari MMO,18 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 27.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.35.Ultratovush mammografiyasining innovatsion texnologiyalari. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari, klinik radiologiya mutaxassislari, mammologlar MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 20.06.2024-26.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.34.Akusherlik amaliyotida doplerografiya texnologiyalari. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari, klinik radiologiya mutaxassislari, akusher-ginekologlar MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 13.06.2024-19.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.33.Ultratovush diognostikasi apparatlarini boshqarish tamoyillari va exografik tasvirni maqbullashtirish. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari, klinik radiologiya mutaxassislari MMO,36 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 06.06.2024-12.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 1-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.9.10.Klinik ultratovush diagnostikasi. Ultratovush diagnostikasi mutaxassislari va klinik radiologiya mutaxassislari UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Tibbiy-uquv maslaxat markazi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: O'sma kasalliklari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.8.14.Onkologiya. Onkologlar va tuman onkologlar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIO va RIATM Toshkent viloyati filiali

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Otorinolaringologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.7.12.Otorinolaringologiya. Otorinolaringologlar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika klinik shifoxonasi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Oftalmologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.6.10.Oftalmologiya tezkor yordam. bo`lim mudirlari,statsionar va poliklinika oftalmologlari. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika ko`z kasalliklari shifoxonasi.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Tibbiy radiologiya kafedrasi.
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.5.10.Rentgenologiya. Rentgenologlar,radiologlar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.50.Falokatlar tibbiyoti asoslari. DPM bosh vrachlari, muovinlari, poliklinika mudirlari,jarrohlar,travmatologlar,poliklinika vrachlari,FVX vrachlar,pediatlar,Res.tibbiyot institutlari va kolledjlari o`qituvchilari. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.40.Qo`shma jarohatlar. travmatologlar, neyroxirurglar,xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Harbiy tibbiy ekspertiza asoslari va o'smirlar tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.9.10.Harbiy xizmatga chaqiruv yoshdagilarni tibbiy guvohlantirishning o'ziga xos xususiyatlari Мудофаа ишлари бошқармалари ва бўлимлари тиббий комиссиялари терапевт, жарроҳ, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог, дерматолог, стоматолог ҳамда туман ва вилоят ўсмирлар шифокормутахассислари MMO,72 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Respublika markaziy maslaxat diagnostika poliklinikasi. Tel: 91-666-99-86

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.8.28.Vaqtinchalik-mehnatga layoqatsizlik ekspertizasi ТИЭК, ВМК раислари ва аъзолари, бўлим мудирлари, поликлиника, стационар, ҚВП врачлари, тор мутахассис врачлар, ОШ ва реабилитация марказлари врачлар MMO,72 Masofaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Milliy reabilitatsiya markazi. Tel: 90-185-06-64

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.8.27.Tibbiy-ijtimoiy ekspertiza va tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya asoslari ТИЭК, ВМК раислари ва аъзолари, бош врачлар, бош врач ўринбосарлари, бўлим мудирлари, поликлиника ва стационар врачлари ҚВП врачлари, ОШ, реабилитация марказлари врачлари, «Саховат», ва «Мурувват» уйлари врачлари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Milliy reabilitatsiya markazi. Tel: 90-185-06-64

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.30.Statsionargacha bo`lgan bosqichda shoshilinch tibbiy yordam. 103 hizmati mudirlari,vrachlari, tor mutaxassislar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.20.Shoshilinch terapiya. Terapevtlar, kardiologlar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.7.39.Sog'liqni saqlash tizimi muassasalarida tibbiy texnologiyalarni boshqarish Тиббий жиҳозлар бошқарувида масъул бошқарувчилар (шифохона маъмурияти, бўлим бошлиқлари), тибибй техника мухандислари ва тиббий техник ходимлар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM; tel: 78-150-72-45

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.7.37.Yuqori texnologik tibbiyot texnikasi ta'mirlash va servis xizmatini tashkil etish Тиббий жиҳозларни таъм ирловчи мухандис ва техник ходимлар UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM; tel: 78-150-72-45

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.4.10.Shoshilinch xirurgiya. Xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Anesteziologiya va reanimatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.3.14.Anesteziologiya-reanimatalogiya. Anesteziolog-reanimatologlar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.6.20.Tirik shaxslar sud-tibbiy ekspertizasi Умумий профилдаги суд-тиббий экспертлар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM; tel: 71-250-43-83

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya-1 kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.2.10.Xirurgiya. Xirurglar va barcha tor klinik mutaxassislar uchun UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Arkademik V.V.Voxidov nomli PIXM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.6.19.Patologik anatomiya Патологоанатомлар учун UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RShTYoIM; tel: 71-250-43-83

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Neyroxirurgiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.5.17.Umumiy neyroxirurgiya Нейрохирург, невролог, травматолог-ортопед, онколог, жарроҳ мутахассислари UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Xususiy Ko'p Tarmoqli Tibbiyot Klinikasi "Nano Medical Clinic" tel: 78-133-08-88

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.30.Yiringli xirurgiya. Xirurglar, proktologlar, ambulator xirurglar UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Mиробод тумани, Содик Азимова 74 уй. (Проктология булими) Ориентир: ГУВД, Боровский мед колледж, Федорович клиника.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.20.Bolalar shoshilinch xirurgiyasi. Bolalar xirurglari, bolalar urologlari, xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RSHTYOIM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgiya va bolalar xirurgiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.1.10.Abdominal xirurgiya. Xirurglar MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Mиробод тумани, Содик Азимова 74 уй. (Проктология булими) Ориентир: ГУВД, Боровский мед колледж, Федорович клиника.

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: 2-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.16.10.Klinik amaliyotda ultratovush diagnostikasi. UTT vrachlar. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): RIO va RIATM Toshkent viloyati filiali

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.20.Nefrologiyada va gemodializ bo`limlarda tibbiyot xamshiralarning ishini tashkil qilish. Nefrologiya va gemodializ bo`limidagi xamshiralarga,fel`dsherlarga va tibbiy texniklarga MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Рespublika ixtisoslashtirilagan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasini ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.15.19.Sog`liqni saqlash tizimining birlamchi tarmog`idagi shifokorlarga nefrologiya muammolari. Oilaviy shifokorlar,terapevtlar, pediatlar va barcha mutaxasislar. MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Рespublika ixtisoslashtirilagan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasini ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.20.Valeologiya asoslari. Tibbiy madaniyat. АСТТҚҚ ва ЖФО марказлари ҳамширалари, ҚВП, оилавий поликлиникалар, кўп тармоқли марказий поликлиникалар ҳамширалари MMO,72 Masofaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Valeologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.4.19.Valeologiya (SSV 214-buyrugi asosida) ТТБ, ҚВП, туман, шаҳар касалхоналари, санаторий-профилакторий, Республика ИХТисослаштирилган илмий- амалий тиббиёт марказлари рахбарлари, шифокорлари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM

Факультет: JАRROXLIK FАKULTETI
Кафедра: Xirurgik stomatologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
2.14.30.Poliklinika sharoitida xirurgik stomatologiya tashhisoti va davolash usullari Yuz-jag xirurglari, oral xirurg, umumiy qabuldagi stomatologlar va bolalar xirurg stomatologlari MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 7 - klinik shifoxonasi

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.22.Kasb kasalliklari Тиббиёт олий ўқув юртларини битирган бирламчи муассасаларнинг олий маълумотли тиббиёт кадрлари UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Sanitariya-gigiena va kasb kasalliklari ITI tel.: (+998909044515)

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oilaviy tibbiyot va kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.3.11.Oilaviy shifokorlik amaliyoti ОШП, ОП, МКТП ларда фаолият юритувчи оилавий шифокорлар UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 48-OP

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Oliy ma`lumotli tibbiyot hamshiralari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.2.10.Hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish Даволашпрофилактика муассасаларининг олий маълумотли бош ва катта ҳамширалари MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 4 kavat

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.60.Tibbiyot muassasalarini boshqarish asoslari Соғлиқни сақлаш тизимига, тиббиёт муассасаларига биринчи маротаба раҳбарлик лавозимига тайинланган мутахассислар MMO,80 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 6 kavat

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.50.Sog'liqni saqlash tizimi rahbar xodimlari uchun menedjment, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, muassasalar faoliyatini tashkillashtirish va tahlil etish asoslari Хоразм вилояти ва Тошкент шаҳрининг тиббиёт коллежлари ва Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникумлари раҳбар ходимлари MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 6 kavat

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.40.Boshqaruv (menedjment), muassasalar faoliyatini tashkillashtirish va tahlil etish, rahbar xodim ma'suliyati va muloqot madaniyati asoslari Худудий тиббиёт бирлашмалари, худудий ИХТисослаштирилган тиббиёт муассасалари, республика тиббиёт муассасалари раҳбар ходимлари MMO,72 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-15.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 6 kavat

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.30.Tibbiyot muassasalari faoliyati tahlili va aholi salomatligini baholashda tibbiy statistika usullarini qo'llash ССВ тизимидаги бюджет муассасалар (аралаш молиялаштириши 50% ва ундан кам бўлган муассасалар) врачстатистлари учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 6 kavat

Факультет: MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI
Кафедра: Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
5.1.20.Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish Соғлиқни сақлаш тизими муассасалари раҳбарлари ва ўринбосарлари UMO,144 Аnʼanaviy Xo'jalik hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMRM - 6 kavat

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Xalq tabobati kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.9.10.Poliklinika sharoitida fitoterapiya Барча шифокорлар учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-chi shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Klinik laborator diagnostika kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.8.8.Klinik laborator diagnostika Ихтисослаштириш циклини ўтган клиник диагностик лаборатория врачлари учун UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.30.Bolalar yuqumli kasalliklari Болалар инфекционистлари UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): Epidemiologiya Mikrobiologiya va Yuqumli Kasalliklar

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.12.Gepatologiyaning umumiy masalalari Инфекционистлар , гастроэнтерологлар, терапевтлар ва УАШ учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-yuqumli kasalliklar shifoxonasi Virusologiya Ilmiy Tadqiqot Markazi

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Yuqumli kasalliklar kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.6.11.Yuqumli kasalliklar Инфекционистлар, КИЗ, УАШ лар учун UMO,144 Sayyor sikl Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-yuqumli kasalliklar shifoxonasi Virusologiya Ilmiy Tadqiqot Markazi

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Neyroreabilitatsiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.5.10.Serebrovaskulyar kasalliklar Неврологлар, ОШ, терапевтлар ва барча тор йўналиш даволаш шифокорлари учун MMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): 1-chi shaxar klinik shifoxonasi

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: OIV / OITS muammolari kursi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.4.10.OIV infektsiyasining epidemiologiyasi, etiologiyasi, klinikasi, laboratoriya tashxisoti, Opportunictik infektsiyalarning klinik kechishi ,davolash usullari va profilaktikasi СС тизими барча клиник шифокорлари учун UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): OIB/OITS muammolari kursi

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Epidemiologiya kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.3.10.Epidemiologiya Эпидемиолог дезинфектолог паразитолог UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Mikrobiologiya, immunologiya va molekulyar genetika asoslari kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.2.10.Bakteriologiya ДПМ, СЭО ва ЖСХ бактериология, ЎҲИ лабораторияси ва ўлат профилактика маркази ўта хавфли инфекциялар микробиологик лабораторияси ходимлари UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM

Факультет: TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI
Кафедра: Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi
Малака ошириш ёки ихтисослаштириш курси номи Кайси мутахассислар учун мулжалланган Цикл кредити Ўқитиш тури Ўқиш тури Ўтказиш вақти (сана, ой, йил)
4.1.10.Umumiy gigiyena Республика, вилоят, шахар, туман СЭО ва ЖСК барча бўлим врачлари. UMO,144 Аnʼanaviy Byudjet hisobida 03.06.2024-29.06.2024

Ўтказиш жойи (база): TXKMPM